Kulturmålarna i Norrköping
Ekkällevägen 1A , 612 43 Finspång, Tel 0122-196 06, Fax 0122-196 06, Mobil 0705-19 60 16
info@kulturmalarna.se, www.kulturmalarna.se