Fastighets- och servicemåleri - Kulturmålarna
Norrköping
Vilbergsgatan 44
603 87 Norrköping
Tel 011-300 41 41
Växel 0770-220 280
henrik@kulturmalarna.se

Finspång
Ekkällevägen 1A
612 43 Finspång
Tel 0122-19606
Växel 0770-220 280
kjell@kulturmalarna.se